Lippincott Williams and Wilkins

Relevant kursus: Mave/Tarm og Hjerte/Lunge på 4 semester

Semesterbrug: 4 semester

Forlag: Elsevier

Sprog: Dansk

Sideantal: 1024

Udgave: 4

Udgivet: 2012

ISBN nr.: 9781451100037

Indledning:

Mark’s Basic Medical Biochemistry – A Clinical Approach har anlagt et patientorienteret fokus på biokemien – hermed menes at den forsøger at gøre biokemien så relevant for lægeerhvervet som muligt. Bogen svarer meget til McMurry i sin pædagogik. Den er dog væsentligt bedre end McMurry, idet den sætter en ære i at relatere biokemien til lægelig praksis, og så vidt muligt inddrager fysiologi. Der er lagt stor vægt på at forklare kemien på en overskueligt måde og så vidt muligt sætte det i relation til klinisk praksis. Detaljeringsgraden er høj som så mange andre engelske lærebøger – Men denne bog udemærker sig ved de mange små pædagogiske værktøjer som ikonet ”stetoskopet”, hvilket er små kliniske noter. De gør stoffet mere relevant for læseren og sætter komplekse genetisk nedarvede proteindefekter i relation til patienter, man kan møde i klinikken. 

Beskrivelse:

Hvert kapitel indledes med et resumé/overblik på 1 side over emnet. Dette er langt mere brugbart end de lange historier, som man tit ser i starten af engelske lærebøger, hvor man forsøger at perspektivere emnet – Overblikket her er faktisk brugbart. Kapitlerne indeholder nogle pædagogiske værktøjer:

  • ”The Waiting Room” – En tænkt eksempel på hvilke patienter, der kunne sidde i venteværelset med lidelser, som relaterer til kapitlets emne. Fx sidder der 4 patienter i venteværelset i kapitlet om proteiner, som fejler forskellige genetisk nedarvede sygdomme, som medfører forskellige protein og enzym deficit lidelser.
  • ”Method” – Små tekstafsnit der forklarer biokemiske metoder som benyttes i laboratoriet til at tolke prøver og forklare komplekse nedarvede sygdomme.
  • ”Stetoskop” – Kliniske notater der forklarer begreber du møder i klinikken, fx angina pectoris, perspektiverer indholdet til forskellige sygdomme patienterne kan fejle eller relaterer til patienterne i ”waiting room afsnittet”. De hjælper til at gøre teorien klinisk relevant og med patienterne fra venteværelset i baghovedet gør de kapitlerne lidt mere spændende.
  • ”Questions” + ”Answers” – Spørgsmål stilles til læseren, mens svaret gives på den følgende side. For nogle er dette en god måde at lære det på.

Kapitlet afsluttes med:

”Clinical comments” – Ektra viden om hvordan fx en patient med for mange ketoner i blodet, deraf følgende lav pH = Ketoacidose, optræder i klinikken. En god ekstraviden – Men ikke den del af pensum – Læs: Nice to know. Key concepts – De vigtigste pointer, som du skal tage med fra kapitlet. 

Vurdering

I forhold til KU pensum for biokemi kurset skyder denne bog lidt for højt. Den er pædagogisk, godt illustreret, velskrevet og gør alt for at relatere biokemien til klinikken. Den er dog ikke lige så kort og kontant som Borups Biokemi, ikke på dansk og en smule for detaljeret. Hvis man synes Borups Biokemi er for basal er denne et godt alternativ helt på højde med Meisenberg.

Bedømmelse

Layout

Pædagogik

Detaljegrad