Kaj Sparle Christensen, Søren Cold, Sigrid Bjerge Gribsholt, Tove Hansen, Merete Jørgensen, Birgitte Dahl Pedersen

Relevant kursus: Tidlig Patient Kontakt

Semesterbrug: 1. sem. BA

Forlag: FADL’s Forlag

Sprog: Dansk

Sideantal: 215

Udgave: 1

Udgivet: 2011

ISBN nr.: 9788777495816

”Medicinsk Kommunikation” (MK) afløser den tidligere ”Samtalen med patienten” og er samtidig den første grundbog i medicinsk kommunikation. Bogen er velstruktureret og giver konkrete eksempler på, hvordan teoretiske kommunikationsredskaber og -analyser anvendes i praksis. Kapitlerne er skrevet af forskellige forfattere, og derfor er der lidt forskel på opbygningen af kapitlerne. Alt i alt har bogen en god struktur og et indhold som formidles på en brugbar og pædagogisk måde. 

Sproget er let forståeligt. Bogen kan derfor anbefales til 1. gangslæsning.

Hvert kapitel indledes med en kort skitsering af emne, i hvilken sammenhæng og hvorfor emnet er vigtigt, samt ofte et citat eller et eksempel fra lægens hverdag. Kapitlerne er herefter inddelt i undertitler med korte tekstafsnit. Afsnittene er korte og præcise, hvilket gør bogen nem at slå op i!

Tekstafsnittene suppleres af figurer, faktabokse og eksempler, hvilket er nyttigt til at sætte de ofte lidt abstrakte kommunikationsredskaber ind i en kontekst, så man forstår det. Dette hjælper til, at bogen ikke fremstår så ”snakkende” eller ”blød”, som mange bøger om kommunikation let kommer til.

Vurdering 

Bogen er den eneste af sin slags til Tidlig Patientkontakt, men der findes også et kompendiet for faget, hvilket bliver præsenteret i starten af 1.semester af kursuslederen. Dette er valget som langt størstedelen af de studerende vælger til dette fag, hvilket er fint pensumdækkende.

Bedømmelse

Layout

Pædagogik

Detaljegrad