Michael H. Ross, Wojciech Pawlina

 

Relevant kursus: Histologi

Semesterbrug: 2. sem. BA, 3. sem. BA, 4. sem. BA og 5. sem. BA

Forlag: Lippincott Williams and Wilkins

Sprog: Engelsk

Sideantal: 982

Udgave: 1

Udgivet: 2010

ISBN nr.: 9781451101508 

Histology: A Text and Atlas, blandt medicinstuderende kendt som Ross, er en fremragende tekstbog og især også et omfattende og detaljeret mikroskopisk atlas. Ross er alternativet til Geneser – Et engelsk alternativ, som er fuldt ud pensumdækkende.

Kapitlerne i Ross er inddelt i mange undertitler, hvor Geneser i modsætning hertil har længere “mere snakkende” afsnit. Ross benytter langt oftere punktform, fed markering eller kursiv til at fremhæve centrale begreber end Geneser. Det er meget individuelt, hvilken tekstform man som studerende foretrækker. Det anbefales derfor, at man læser nogle sider eller kapitel igennem i begge bøger og vælger herudfra. Især illustrationerne i Ross er store, flotte og deltaljeret. Disse er bedre end i Geneser. 

Rent indholdsmæssigt dækkes det samme. Ross går meget i detaljer med molekylære navne, hvilket er ud over pensum. Vælger du at læse efter Ross, bør du derfor holde fast i, hvad der er det væsentligste at lære og ikke fortabe dig i ligegyldige molekylære betegnelser. 

Pensum og undervisning følger i grove træk Geneser, hvilket alt andet lige, gør det nemmere at læse efter denne. Dog bør man stærkt overveje at læse efter alternativet hertil, Ross. Denne er en fuldt ud lige så god lærebog, hvor stoffet præsenteres på en anden måde, hvilket kan gøre denne bog mere velegnet for nogle studerende. Det er især billederne i Ross, som gør den til et stærkt alternativ.

 

Bedømmelse

Layout

Pædagogik

Detaljegrad