Ulrik Baandrup

 

Relevant kursus: 

Semesterbrug: 6. sem. BA og kandidaten

Forlag: FADL’s Forlag

Sprog: Dansk

Sideantal:

Udgave: 3

Udgivet: 2006

ISBN nr.: 9788777493102

Muligvis har du anvendt FADL’s Forlags bog Almen patologi på femte semester. Selv hvis dette ikke er tilfældet, ved du måske, at patologien er delt op i to hovedområder: den almene/generelle del, som var i centrum på femte semester, samt den systemiske patologi, hvilket dækkes af Klinisk patologi.

Bogen er et utrolig udførligt værk, som ingen kan karakterisere som manglende detaljer. Sammen med den amerikanske guldstandard Pathologic Basis of Disease, er Klinisk patologi den bedste bog til den studerende, som ikke vil skippe på detaljerne, når det kommer til patologien. 

Bogen indeholder rigelige mængder billeder af så vidt den mikroskopiske som det makroskopiske patologi. Teksten er velillustreret, og det hjælper til forståelsen af en given sygdoms patogenese (sygdommens oprindelse). Som læser må du til tider acceptere, at den store detaljegrad betyder, at du kommer til at læse materiale, der på ingen måde er kernepensum. Derfor er bogen i stor grad henvendt til studerende, der vil have alt med og/eller som har en speciel interesse for patologien. Vælger du Klinisk patologi skal du huske, at du, som med alle andre patologibøger, der indeholder systemisk patologi, kan bruge den på hele kandidatdelen. Hvorvidt du vælger en engelsk bog eller Klinisk patologi er afhængigt af, hvor meget vægt du lægger på, at din bog er på dansk. Desuden har Klinisk patologi den fordel, at kapitler om klinisk arbejde er tilpasset det danske sygehusvæsen, hvilket de engelske bøger selvfølgelig ikke er.

Er du interesseret i patologi eller vil du bare gerne have en patologibog, som tager udgangspunkt i patologien set fra det danske sygehusvæsens perspektiv, er Klinisk patologi lige noget dig.

 

Bedømmelse

Layout

Pædagogik

Detaljegrad