Geraint Fuller

Relevant kursus:Neurologi og neurokirurgi

Semesterbrug: 4. sem. KA

Forlag: Munksgaard

Sprog: Dansk

Sideantal: 240

Udgave: 1

Udgivet: 2014

ISBN nr.: 9788762813649

Den neurologiske undersøgelse er omdrejningspunktet i kurset i neurologi & neurokirurgi, og derfor er denne bog yderst relevant som supplering til den store pensumdækkende neurobog. Bogen starter med en kort introduktion til den neurologiske tankegang, som man skal tillære sig for at finde lokalisation og ætiologi af læsioner i nervesystemet. De følgende kapitler gennemgår detaljeret den neurologiske undersøgelse og hvilke diagnostiske baner man skal tænke i ved forskellige fund.

Bogen er meget alsidig, idet den kan bruges både som introduktion til neurologien, som kittelbog til opslagsværk når man øver den neurologiske undersøgelse og til at repetere når eksamen nærmer sig. Som titlen lover, bliver selve teknikken i den neurologiske undersøgelse detaljeret gennemgået, nerve for nerve og refleks for refleks med en del illustrationer undervejs. Hvor det er relevant indledes kapitlerne med en kort, skematisk oversigt over den relevante anatomi – dog ikke i en grad så man giver op på forhånd! Efter gennemgang af instruktioner følger oftest en oversigt over mulige udfald/fund og de fagtermer der korrekt beskriver dem, og hvilke diagnostiske overvejelser de fører til. Som det meget deduktive speciale neurologien er, er fund og diagnoser også flere steder ordnet som flow charts der fint visualiserer den diagnostiske proces. 

Foruden instruktioner i hvad man skal gøre, finder man små bokse med beskrivelse af hvad man ikke skal gøre, hvilket ofte kan være lige så vigtigt at vide. 

Det er på ingen måde en bog der kører ud af irrelevante tangenter, men den er heller ikke banal hvad angår detaljer eller omfang. Emner som bogen ikke kommer specielt meget ind på er hovedpinesygdomme og epilepsi, som hviler meget på anamnestiske oplysninger og hvor neurologisk undersøgelse kan være normal uden for anfald. 

Bogen er kort og letforståelig, kan bruges som introduktion, praktisk opslagsbog i klinikken eller  repetition og eksamenslæsning. Indholdet omfatter ikke parakliniske undersøgelser og behandlingsstrategier, og vil således ikke forældes på samme måde som almindelige fagbøger.

Som absolut bonus indeholder bogen også en illustreret gennemgang af dermatom-dansen, som opført af den kære Tranum på tredje semester.

Bedømmelse

Layout

Pædagogik

Detaljegrad