Mark Batterbury, Brad Bowling, Conor Murphy

Relevant kursus: Oftalmologi

Semesterbrug: 3. sem. KA

Forlag: Elsevier

Sprog: Engelsk

Sideantal: 125

Udgave: 3

Udgivet: 2009

ISBN nr.: 9780702030598

Ophthalmology – An illustrated colour text aka “redningen-for-den-travle-studerende- som-skal-lære-oftalmologi” er et godt alternativ til de gængse lærebøger i oftalmologi.

Bogen er overordnet inddelt i fire dele. Første del beskriver øjets anatomi og fysiologi, anamnese og klinisk undersøgelse af øjet, samt overordnet om øjensygdomme og parakliniske undersøgelser. Det er på alle måder en god investering at lære den basale anatomi førend man søger at forstå sygdommene, så spring ikke kapitlet over, selvom det er fristende – word of advice.
Del to gennemgår alle øjensygdommene. Del tre handler om mere specielle oftalmologiske emner, som korrektion af refraktionsanomalier, fx nærsynethed, samt øjenkirurgi og laserbehandlinger. Del fire er en klinisk case-del, hvor den diagnostiske tankegang ved fx gradvist synstab eller det røde øje gennemgås. Kapitlet er meget velegnet til eksamenslæsningen og giver et godt overblik ift. hvilke sygdomme man skal mistænke ved et givent symptombillede. 
Bogen er sådan opbygget at hvert emne dækkes på præcis to sider. Hvert kapitel har også en lille gul boks som ridser nøglepunkterne fra kapitlet op. Opbygningen gør det meget let og overskueligt at slå et emne op og få et hurtigt overblik. 

Bogen er rigt illustreret og der er tekstmæssigt lagt vægt på korte og koncise forklaringer uden nogen udenomssnak om specielle tilfælde, ny forskning etcetera. Dette er et klart plus ved bogen i forhold til de mere traditionelle bøger folk læser efter, hvor essentiel viden nemt blandes sammen med mere “nice-to-know” viden, hvilket ikke er optimalt for den medicinstuderende som første gang stifter bekendtskab med oftalmologien. 

Samlet set vurderes bogen at være pensumdækkende, omend det også kun lige dækker pensum. Bogen er godt indekseret, tekstmæssigt kort og præcis og meget velillustreret. Eneste ulempe kan være at sproget er engelsk, samt at alting præsenteres meget kort, så man som læser måske ikke får det hele med ved første gennemlæsning. En stærk konkurrent til de mere omfattende og, vil nogen mene, unødvendigt snakkende traditionelle lærebøger.

 

Bedømmelse

Layout

Pædagogik

Detaljegrad