Alan Stevens, Ian Scott, James Lowe

Relevant kursus: Immunologi, Patologi og Farmakologi

Semesterbrug: 5. sem. BA

Forlag: Munksgaard

Sprog: Dansk

Sideantal: 644

Udgave: 1

Udgivet: 2012

ISBN nr.: 9788762809475

Patologisk anatomi er en velillustreret, pædagogisk lærebog, som er aldeles velegnet som en studerendes første patologibog. 

Selve teksten er velskrevet og holder sig til kernepensum ,uden nogen form for overflødig fyld. Teksten suppleres af kliniske bokse som relaterer kapitlets indhold til lægeligt relevante symptomer man skal kende til i klinikken. Eksempelvis kunne det være de fire kliniske tegn på inflammation: Rubor, dolor, calor, tumor. Faktabokse opsummerer centrale punkter, som er værd at huske om. Eksempelvis neutrofile granulocytters forekomst i akut inflammation. Flow charts letter forståelsen af ellers komplekse patologiske processer, som ofte kan være svære at forstå. Savner man ekstra detaljer eller en mere dybdegående forklaring af et begreb eller en patologisk proces, kan dette findes i lyserøde faktabokse. Teksten er ydermere suppleret med både mikroskopiske og makroskopiske billeder af væv og organer med patologiske tilstande.

Alt i alt en utrolig let læst patologibog, som giver et godt overblik over den almene patologi som er pensum på femte semester. 

Patologisk anatomi er fuldt ud pensumdækkende på femte semester og er et fint alternativ til de andre patologibøger, man kan erhverve sig. Bogen er for den studerende, som vil klare sig godt igennem anatomien, men som ikke nødvendigvis har en særinteresse inden for anatomi. For de mere patologiinteresserede må det anbefales at de vælger en af de meget udførlige engelske patologiske værker såsom Pathologic Basis of Disease. 

 

Bedømmelse

Layout

Pædagogik

Detaljegrad