Anton Pottegård, Tore Bjerregaard Stage

Relevant kursus: Farmakologi

Semesterbrug: 5. sem. BA og kandidaten

Forlag: FADL’s Forlag

Sprog: Dansk

Sideantal: 200

Udgave: 2

Udgivet: 2018

ISBN nr.: 9788777499647

  • Relevant kursus: 5.-12. semester
  • Titel: Praktisk farmakologi
  • Forfatter: Anton Pottegård, Tore Bjerregaard Stage
  • Forlag: FADL’s forlag
  • Sprog: Dansk
  • Sideantal: 200
  • Årstal for udgivelse: 2018
  • Udgave: 2
  • ISBN nr.: 9788777499647

Praktisk farmakologi er en opslagsbog i farmakologi i praktisk kittellommestørrelse. Bogen er ikke pensumdækkende i farmakologi på medicinstudiet og kan derfor ikke anbefales til at læse op efter til eksaminer i faget. Bogen er dog anvendelig i for eksempel et lægevikariat, eller når man er i klinik, hvor man ofte møder meget lange medicinlister. Her kan bogen hjælpe med at give et hurtigt overblik over lægemidlernes virkning, bivirkninger, og om der er særlige ting, du skal være opmærksom på i forhold til patientens nyrefunktion, kaliumniveau eller eventuel pausering af AK-behandling og så videre. Bogen foreligger nu i anden udgave.

Bogen henvender sig især til farmakonomer og farmaceutstuderende men kan også benyttes af medicinstuderende, læger og andre sundhedsfaglige. Formålet er at give et overblik over praktisk brug af receptpligtige lægemidler samt håndkøbsmedicin.

Bogen er opdelt i tre dele. Første del består af de 100 mest anvendte lægemiddelgrupper som for eksempel ACE-hæmmere, beta-blokkere og så videre, som er inddelt efter de anatomiske områder eller sygdomsgrupper, hvor de anvendes. Hvert lægemiddel beskrives på 1-1 ½ side.

Anden del består af 25 håndkøbsmedicin-scenarier, som eksempelvis omhandler hvordan man giver børn smertestillende eller giver medicin mod akut diarré eller kronisk forstoppelse. Mange af disse scenarier er mest forbeholdt apotekeren, mens nogle som for eksempel behandling af forstoppelse indeholder gode råd, man kan tage med, når man sidder med en ældre patient, som ofte har Movicol eller lignende på medicinlisten.

Tredje del er supplerende kapitler – heriblandt farmakodynamik og -kinetik, regler og krav til indhold af recepter, basal viden om naturlægemidler og kosttilskud. Disse kapitler er velskrevne, indeholder meget information i få ord og er relevante for enhver kliniker. 

Sproget er let forståeligt, og der er intet fyldstof. Især de ”særlige oplysninger”, som er angivet for hvert lægemiddel, er meget brugbare. På flere punkter kommer bogen dog til kort. Blandt andet angives præcise virkningsmekanismer for det meste ikke. Måske væsentligst er dog manglende oplysninger om dosering, hvilket indskrænker den kliniske anvendelighed en del, og man sparer ikke opslag andre steder. Det er med andre ord ikke pro.medicin.dk i lommeudgave.

 

Som en bonusfeature kan man under de 100 lægemiddelgrupper se, hvor stor en andel af de totalt afhentede recepter på apoteket en given lægemiddelgruppe udgør – for eksempel udgør statiner cirka 4 % af alle afhentede recepter. Efter du har læst om de 100 lægemiddelgrupper beskrevet her i bogen, ved du det basale om 95 % af alle afhentede recepter på apoteket.

 

Bedømmelse

Layout

Pædagogik

Detaljegrad