Stig Ejdryp Andersen, Kim Dalhoff

Relevant kursus: Kursus i klinisk farmakologi og terapi

Semesterbrug: 2. sem. KA

Forlag: FADL’s Forlag

Sprog: Dansk

Sideantal: 257

Udgave: 1

Udgivet: 2021

ISBN nr.: 9788777499746

Anvendt klinisk farmakologi henvender sig især godt til pensumlæsningen på kursus i klinisk farmakologi og terapi, som du finder på 2. sem. KA. Kurset er et lille to ugers kursus, som fører de studerende gennem emner som receptskrivning, medicin til risikogrupper og toksikologi. Bogen er opdelt i kapitler, som i store træk følger den forelæsningsrække, som kurset er bygget op omkring. Bogen er opbygget som andre bøger fra FADL med læringsmål, cases og afsluttende testspørgsmål. Indholdet minder på mange måder om det, som man kan finde i FADL’s farmakologiske bibel. Bogen kan godt være lidt teksttung på nogle områder, men de væsentligste pointer er opsummeret i tabeller, mens de vigtigste ligninger, som også skal bruges til eksamen, er fremhævet.  Generelt er indholdet af bogen af god kvalitet, som både kan bruges ved første gennemlæsning til kurset, men også senere på studiet og i det efterfølgende virke som læge. Fx hvis man har nogle spørgsmål i forhold til farmakologi i en mere anvendt sammenhæng, som lægger sig lidt mere op ad den kliniske hverdag end den tidligere farmakologi-undervisning på bacheloren til tider kan bære præg af. 

Hvis man i forvejen har læst pensum i farmakologi fra de tidligere semestre i Farmakologi fra FADL er denne bog muligvis lidt overflødig, da indholdet i store træk er ens. Fordelen er, at pensum er dækket til Kursus i klinisk farmakologi og terapi frem for, at man skal lede efter det gennem de mange sider i den store bibel. Har man tidligere læst efter Rang and Dale er dette en bog, hvor pengene er godt brugt.

Bedømmelse

Layout

Pædagogik

Detaljegrad