Ethics4Medics

2020-08-14T13:18:34+02:00

Ezio Di Nucci Relevant kursus: Kursus i medicinsk [...]

Ethics4Medics2020-08-14T13:18:34+02:00

Medical Physiology

2019-10-01T19:14:19+02:00

Boron & Boulpaep   Relevant kursus: Fysiologi Semesterbrug: 4. sem. [...]

Medical Physiology2019-10-01T19:14:19+02:00

Biokemi

2019-10-01T18:41:41+02:00

Vibeke Diness Borup Relevant kursus: Hjerte, kredsløb og [...]

Biokemi2019-10-01T18:41:41+02:00

Genesers histologi

2019-10-01T18:07:23+02:00

A. Brüel, E.I. Christensen, J. Tranum-Jensen, K. Qvortrup, F. [...]

Genesers histologi2019-10-01T18:07:23+02:00

EKG-Atlas

2019-10-01T17:12:00+02:00

Paul Erik, Bloch Thomsen, Christian Jøns & Lærke Smidt [...]

EKG-Atlas2019-10-01T17:12:00+02:00