Praktisk psykiatri

2021-09-05T12:52:37+02:00

Ida Hageman & Lone Baandrup Relevant kursus: Klinisk [...]

Praktisk psykiatri2021-09-05T12:52:37+02:00

Psykiatriske Cases

2021-02-01T22:02:44+02:00

Mikkel Højlund, Christina Blanner Wagner, Julie Eg Frøkjær Relevante kurser: [...]

Psykiatriske Cases2021-02-01T22:02:44+02:00

Psykiatri

2019-10-01T14:33:35+02:00

Poul Videbech, Morten Kjølbye, Thorkil Sørensen og Per Vestergaard [...]

Psykiatri2019-10-01T14:33:35+02:00

Klinisk psykiatri

2019-09-10T18:37:39+02:00

Ole Mors, Merete Nordentoft & Birte Y. Glenthøj [...]

Klinisk psykiatri2019-09-10T18:37:39+02:00

Klinisk neuropsykiatri

2019-09-10T18:37:58+02:00

Raben Rosenberg og Poul Videbech (red.)   Relevant [...]

Klinisk neuropsykiatri2019-09-10T18:37:58+02:00