Om os

Boganmelderne er en gruppe, stiftet i september 2012, bestående af 9 medicinstuderende på Københavns Universitet. Vi arbejder frivilligt for at give alle medicinstuderende på KU et informeret grundlag for deres valg af lærebøger ved Boganmeldelser. Vi udarbejder desuden Semesterbeskrivelser for bachelor- og kandidatdelen på medicin for at give jer – de studerende – et overblik over semestret og samtidigt gode råd til, hvordan semestret bedst gribes an. Desuden laver vi Panum+ især rettet mod nye studerende, men kan benyttes af alle medicinstuderende.

Anne Birgitte Spørring Pedersen
Medicinstuderende

Louise Rode
Medicinstuderende

Andreas Creutzburg
Medicinstuderende

Amalie Nørgaard Andersson
Medicinstuderende

Louisa Daumer
Medicinstuderende

Katrine Mariegaard Napier Jakobsen
Medicinstuderende

Cathrine Rask Knøs

Medicinstuderende

Mathilde Damm Andersen
Medicinstuderende

På medicinstudiet er der frit bogvalg, og der er et kæmpe udvalg af lærebøger til rådighed. Vælger man som studerende en dårlig eller bare forkert lærebog, er man dårligt stillet ift. undervisning og senere eksamen. Medicinstuderendes grundlag for valg af lærebøger har tidligere især baseret sig på enten undervisernes eller ældre medstuderendes anbefalinger. Det mener vi ikke udgør et sagligt grundlag for valg af en lærebog. Undervisere kan nemt være tilbøjelige til at anbefale den mest detaljerede og dermed ”sværeste” lærebog. Andre studerende er sjældent fuldt orienterede om udvalget af bøger, og har en klar subjektiv holdning til valg af lærebog baseret på, hvad de selv har læst, samt hvad andre medstuderende siger. Mange studerende risikerer således at blive vildledt i deres valg af lærebog. Det vil vi undgå!

Derfor arbejder vi for at give dig et overblik og gode råd til dit semester, samt et mere sagligt informeret grundlag for din beslutning om valg af lærebøger på medicinstudiet.

Hvis du synes om initiativet, så smut ind på Facebook og “like” vores facebookside “Boganmelderne - Medicin

Har du feedback eller bare gode idéer?
Feedback modtages med kyshånd!
Både i form af kommentarer til semesterbeskrivelser og nye idéer til boganmelderne.
Skriv på vores facebookside Boganmelderne - Medicin”, på email boganmelderne@gmail.com