Velkommen

Om denne guide

Panum+ er IKKE en udtømmende guide til, hvordan dit studieliv bliver perfekt. Det er vores bud på hvilke områder af studiemil- jøet, det er en hjælp at vide mere om, samt vores og andre studerendes erfaringer med fordele og ulemper ved eksempelvis studiejobs, frivilligt arbejde, om man skal komme til forelæsninger etc.

Guiden er version 1.0 – det vil sige, at den er langt fra at være et færdigudviklet projekt. Vi håber, at vi med denne guide kan starte en debat om, hvad det gode studieliv in- debærer – og samtidig viderebringe erfar- inger fra studerende til studerende.

Vi prøver ikke at diktere, hvordan du skal leve dit liv. Vi forsøger derimod at få dig til at reflektere over, hvad der har værdi i dit liv, så du indretter dit studieliv derefter, og ikke lader dig styre af myter om studiet, hvordan sidemanden på læsesalen arbej- der eller lignende.

Vi indbyder alle basisgrupper på Panum fra IMCC til PIPPI til HG til at bidrage til projek- tet – I vil blive inviteret over mail i løbet af efteråret 2016. Vi glæder os til at høre jeres inputs og håber I vil tage del i projektet om at skabe et bedre studiemiljø for os alle.

Der står helt sikkert noget, som du er mega uenig i – det er helt fint! For så har du måske en bedre idé eller en bedre måde at beskrive det på.

Send din feedback til boganmelderne@ gmail.com eller kontakt os via facebook.

Vi retter løbende i dokumentet – og vi håber, at det med din hjælp kan blive ekstra lækkert. Er der noget du synes kunne være centralt at få nogle erfaringer, gode råd eller refleksioner omkring? Skriv til os!