Basisgrupper

Hvad er en basisgruppe?
Basisgruppe er et ord, du hører meget ofte på Panum. Hvis du googler “basisgruppe”, vil du finde at en basisgruppe er: “En antiautoritær, ikke-hierarkisk organisationsform, typisk bestående af fem til ti personer, som ud over politisk eller fagligt samarbejde også opdyrker personlige relationer.” Og hvad betyder det så?
Basisgrupperne er interessefællesskaber. Her mødes studerende på tværs af semestre for at dyrke deres fælles interesse. Nogle grupper mødes om en fælles fritidsinteresse som for eksempel PanumRunners, en løbeklub for medicinstuderende, eller MIKS, en gruppe for Medicinstuderende med Interesse for Kite Surfing. Andre grupper er centreret om de lægelige specialer og arrangerer faglige præsentationer.

Hvordan kommer man med i en basisgruppe?
Grupperne holder typisk intromøder i starten af hvert semester og desuden har de fleste basisgrupper månedsmøder, hvor alle er velkomne. I starten af hvert semester afholdes der Basisgruppe bazar, hvor der stilles boder op til alle basisgrupperne. Her kan man høre lidt om de forskellige grupper og få masser af kage og andet guf 😉 Læs i MOK om grupperne og hvor og hvornår, de holder møder eller tjek facebook for deres grupper.

SKAL man være med i en basisgruppe? NEJ – Se “Studiejobs & Frivilligt arbejde”

Oversigt over basisgrupper
“Hey min basisgruppe er ikke med! Vi ser ikke os selv, som I beskriver os! Hvorfor er nogle grupper fremhævet mere end andre?”. Dette er en vejledende oversigt, men basisgrupperne kan ændres.

Man kan overordnet opdele basisgrupperne i følgende grupper:
De faglige: Basisgrupper som er centreret om de lægelige specialer
AKS – Aktiv Kardiologi for Studerende
DEVIL – DErmatologisk og Venerologi Interesserede
EORTA – Basisgruppen for Intern Medicin
FORNIKS – Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
GO – Gruppen for medicinstuderende med interesse for Gynækologi og Obstetrik
PIPPI – Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
PMS – Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
PORTOS – Panums ORTOpædiske Selskab
PUFF – Panums UngdomsForsker Forening
SAKS – Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
SAMS – Studerendes Almen Medicinske Selskab
SATS – Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab
SIMS – Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
SOS – Studerendes Oftalmologiske Selskab
SPLAS – Studerendes PLAstikkirurgiske Selskab
Synapse – Studerendes organisation for industri- og erhvervsinteresserede
SØNHKS – Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

Basisgrupper centreret om det sociale/fælles fritidsinteresser:
HG – Husgruppen, som bestyrer “Klubben” og holder et hav af fester og serverer gratis kaffe/te
Panum Surfers – Medicinere med Interesse for Kite Surfing
Panum Climbers – En undergruppe af SIMS
Panum Runners – En undergruppe af SIMS
PUC – Panum Underwater Club
MOK – MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Scorebogen
Kristne medicinere
Rusvejledningen

De sundhedsfremmende/studenterpolitiske/studiemiljøforbedrende:
Pusterummet
SUNDrådet
MR – MedicinerRådet
IMCC-grupper