Find rundt på Panum

Om at finde vej på Panum

Har du også kigget fortvivlet på dit skema og ikke vidst, hvor i den enorme grå klods, som udgør Panum, du skulle gå hen til din SAU-time, som startede for fem minutter siden? Frygt ej mere, her kommer guiden til at finde rundt på Panum.

Især at være væk i kælderen i de mørke timer kan være uhyggeligt og give dårlige associationer til Lars von Triers “Riget”. En gammel Panum-myte går da også på, at en vagt blev væk i kælderen, og at hans skelet stadig ligger dernede (selvfølgelig i tandlægeenden – vandrehistorien er tydeligvis startet af en medicinstuderende).

Bare rolig, det tager langt de fleste studerende det meste af det første semester at blive helt fortrolig med bygningen!

Guide til lokalernes nummerering

Lokalerne på Panum er navngivet efter følgende skabelon: 31.01.38

(her med et undervisningslokale i tandlægedelen af kælderen som eksempel).

Hvad betyder tallene?

De første to cifre: angiver bygningens nummer. Vær opmærksom på at bygningerne 27, 29, 31 og 33 ligger i tandlægeenden af Panum.

De midterste to cifre: angiver hvilken etage lokalet er placeret på. Vandregangen ligger på etage 1. Kælderen er etage 01, og P-kælderen er etage 02.

De sidste to cifre: angiver selve lokalets nummer.

Ovenstående eksempel vil altså betyde, at den fortvivlede medicinstuderende skal finde bygning 31, gå i kælderen og finde lokale 38.

Panums arkitektur – er der mening bag galskaben?

Stilarten i Panumbyggeriet er brutalisme, som er en arkitektur kendetegnet af geometriske former, rene linjer og materialer som stål, glas og ikke mindste beton med aftryk (lyder det bekendt?). Der findes få brutalistiske bygningsværker, og derfor har arkitektstuderende været forbi og lavet modeller af samt en udstilling om arkitekturen på Panum. Panumbygningen er opført i perioden fra 1971 til 1986.

Arkitekterne var Eva og Nils Koppel, Gert Edstrand og Poul Erik Thyrring, mens farvevalget og udsmykningen (herunder de farvede skorstene, som leder tankerne hen på et skib) er Tonning Rasmussens værk.

Er du forvirret over de hattedamer, som af og til går i samlet flok rundt på Panum om  eftermiddagen og sipper rosé, så er chancerne gode for at de er på kunsttur.

Panum rummer nemlig mange kunstværker, eksempelvis er en del af kælderens vægudsmykninger lavet af Poul Gernes (som også kendes fra sin farverige udsmykning af Herlev Hospital).

Panumbygningen a.k.a. Tårnet

I 2012 begyndte opførelsen af Mærsk bygningen, som ligger mellem Blegdamsvej og Nørre Allé og er en udvidelse af Panums kompleks. I daglig tale går den nye bygning under navnet “forskertårnet” (da det primært er til brug for Panums forskere, og kun de to nederste etager er tiltænkt studerende) eller blot “tårnet”. Tårnet blev taget i brug i foråret 2017.

Den nye studenterklub

Opførelsen af det nye tårn betød, at den gamle Studenterklub måtte nedlægges. På grund af dette blev der igangsat byggeriet af en ny klub. I en periode fungerede det område ud mod Blegdamsvej, som i dag huser dekanatet, som midlertidig “interim-klub”.

Den nye Studenterklub er færdig, og der er indgang til dette sociale tempel både fra underetagen ved biblioteket og fra området, der vender ud mod det nye tårn. Så når du hører ældre medstuderende referere til den nye klub, betyder det ikke, at vi får en ny klub – den nye klub er den nuværende studenterklub.