Panumlingo

Du vil under din formidable studietid stifte bekendtskab med mange forskellige navne og forkortelser på f.eks. titler, organisationer, lektioner, steder med flere. Det kan være svært at holde overblik – her giver vi et bud på de vigtigste forkortelser:

KUnet

KU’s intranet – universitetets svar på gymnasiets Lectio. Her findes links til KU-mail, bachelorside, kandidatside samt Absalon og meget mere!

Absalon

KU’s IT-platform til uddannelse og læring. Her finder du grupperum for de kurser, som du gennemgår på de forskellige semestre. Det er her slides, læselister, noter med mere uploades.

SAU

Studenter Aktiverende Undervisning. Dette er klasse-/holdtimer, hvor man er 24-30 studerende og en underviser.

SAU-shopper

Den er ikke for god. Udtrykket bruges om en studerende, der ikke kommer til sin egen SAU-time, men til et af de andre holds. Generelt skal man holde SAU-shopperi til et minimum – det er god skik.

Stetoskopet

De medicinstuderendes egen podcast, som udgår fra Panum. Efter hånden har de spredt sig de andre universitetsbyer, så der kommer indslag fra alle landsdele.

ECTS

European Credit Transfer System. Et pointsystem som studierne er opbygget efter. Hvert kursus er angivet ved en række point på f.eks. 2,5; 5; 7,5; 10 osv. Hvert semester består normalt af 30 ECTS points. For at bestå bacheloren skal man have bestået 180 ECTS points. Man kan godt have flere points, hvis man vælger det.

Tør

Den makroskopiske studiesal som findes ved bygning 15, lige over for indgang til klubben og  ved den gamle læsesal. Tør er stedet, hvor den anatomiske udstilling er placeret. Benyttes allermest af 3. semester studerende, men er desuden placeret ved læsesalen.

SUND

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU (her hører vi til)!

KSI/USG

Københavns StudenterIdræt – det forhenværende Universitetets StudenterGymnastik. Dette er en idrætsforening for studerende med mere end 50 forskellige idrætsgrene. Det er billigt at deltage og en god måde at møde andre universitetsstuderende fra andre uddannelser. http://www.usg.dk.

Ph.D.

På latin philosophiae doctor. En forskeruddannelse som man kan starte på under eller efter studiet. Uddannelsen varer 3 år og kan finde sted på universitetet eller hospitaler.

Våd

Den våde studiesal findes i kælderen under bygning 18. Det er her, hvor man kan studere den makroskopiske anatomi på tæt hånd. F.eks. kan man stå med en rigtig menneskearm eller -ben og studere nervernes forløb.

KUB Nord

Biblioteket i krydset ved Nørre Allé/Tagensvej. Dette er en del af det Kongelige Bibliotek. 

CAMES

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation. Findes i Teilum-bygningen ved Rigshospitalet lige over for Fælledparken samt på Herlev Hospital. CAMES står for noget af de obligatoriske og kliniske undervisningstimer, som forekommer senere på studiet.

69

Dette er en af årets største begivenheder. Det forekommer hvert år og finder sted i Klubben.

69-timers bar er en fest som varer i 69 timer. Den starter altid en torsdag fra kl.11 og slutter søndagen efter kl. 07. Under disse 69 timer forekommer forskellige barer med forskellige temaer. Temaerne og bartenderne skifter ca. hver anden time under hele forløbet. Det er medicinstuderende, som står for disse barer, og man har derfor mulighed for at søge en bar til 69.

Målbeskrivelser

Nutidens pensum defineret af kursuslederen. 

Pensum

Dette er et forbudt ord blandt kursuslederne, men et yndet ord blandt studerende.

Klubben

Ligger ved bygning 15 under vandregangen og er stedet hvor bl.a. fredagsbarerne afholdes. Her kan du hver dag fra kl 11-17 få et pusterum fra bøger og få gratis kaffe eller the, købe sodavand og snacks eller spille bordfodbold, bordtennis eller mange forskellige brætspil. Læs mere her: http://www.studklub.dk.

SPV

Sygeplejevikar. Er et job, man kan søge gennem FADL’s vagtbureau og kræver, at man har været igennem kurset. Man kan herefter tjene lidt ekstra (eller masser) ved siden af SU’en. Nogle tror, at det er obligatorisk eller meget vigtigt at have taget kurset, men det skal mere ses som en mulighed og god erfaring for at prøve at være på hospitaler og møde patienter, da der ellers kun er et 7 dages klinikophold på bacheloren. Du kan læse mere om arbejdet og tilmelding på følgende link: http://www.fadlvagt.dk.

FADL

Forening af Danske Lægestuderende.

Det er altså en fagforening for dig som medicinstuderende, som bl.a. tilbyder billige forsikringer, materiale til kurser, kurser, SPV kurser (gennem deres vagtbureau), juridisk hjælp mm. Læs mere her: http://www.FADL.dk.

CSS

Center for Sundhed og Samfund. Også kendt som Kommunehospitalet og ligger på den anden side af søerne ift. Panum. 

SAMF

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på KU.

SCIENCE

Det Naturvidenskabelige Fakultet på KU.