Huskeregler

Som medicinstuderende skal du lære mange ting udenad, og der findes flere forskellige metoder til at gøre dette. Det er desværre kun de færreste, som har klæbehjerne og husker alt, hvad de læser og ser – og hvis de siger, de gør det, så lyver de – som regel.

Hvordan husker man så som almindeligt menneske f.eks. 206 knogler, 640 muskler, navne på mere end 300 led og nåhh ja diverse navne på nerver, kar og grene herfra? Der findes flere forskellige memo-teknikker, som man kan lære, men en metode, som benyttes virkelig meget i anatomi, er HUSKEREGLER. Huskereglerne på medicin omhandler stort set altid noget frækt og sjofelt – SORRY! Men disse virker for mange studerende, når man skal lære og huske flere tusind nye anatomiske ord og navne.

Et eksempel på en meget anvendt huskeregel kunne være navnene på de 12 kranienerver (Hjernenerver):

“Ole Og Olfert Trænger Til At Få Vasket Gonaderne Ved Annas Hjælp”. Hvilket giver virkelige meget meningen når de 12 kranienerver er : I.Olfactorius, II.Opticus, III.Oculomotorius, IV.Troclearis, V.Trigeminus, VI.Abducens, VII.Facialis, VIII.Vestibulocochlearis, IX.Glossopharyngeus, X.Vagus, XI.Accessorius, XII. Hypoglossus.

Den findes også i en engelsk version: “Oh Oh Oh To Touch And Feel Virgin Girls Vagina And Hymen”. En anden huskeregel kunne være navne på de 8 håndrodsknogler: “Skrappe Ludere Trækker På Halmtorvet Ca. Tretten Tredive”. Knoglerne hedder os Scaphoideum, os Lunatum, os Triquetrum, os Pisiforme, os Hamatum, os Capitatum, os Trapezoideum, os Trapezium.

Huskeregler findes ikke kun til anatomiske navne, men fungerer også til at huske andre ting som f.eks. funktionen af det parasympatiske nervesystem: “Man pisser og parrer med parasympatikus”. Det er dog heldigvis ikke alle huskeregler, der er så sjofle/forfærdelige. Nogle er også helt – normale. Et eksempel kunne være denne huskeregel for grene, som afgår fra en arterie på halsen, som hedder arteria carotis externa: “Tlf. På Ottende Afdeling” Den beskriver navne på følgende arteriegrene: (forreste grene) a. thyroidea superior, a. lingualis, a. facialis – (bagerste grene) a. pharyngea ascendens, a. occipitalis, a. auricularis posterior.

Der findes mange forskellige huskeregler og udgaver af disse både på både dansk og engelsk. Find ud af hvilke der passer dig. Ikke alle er lige gode. Du kan også vælge at lave helt nye huskeregler. Så længe de virker for dig, så er alting godt.

Her kan du finde flere huskeregler