Forebyggelse af stress

Disclaimer: Det er naivt at tro, at vi kan forhindre, at du enten får, eller forværrer, din stress blot ved at læse denne guide. Målet er at hjælpe dig på vej. 

Det håber vi på at gøre ved at:

  • henvise til, hvor du kan få hjælp, hvis du er stresset,
  • give dig råd om stressforebyggelse og henvise til relevante bøger,
  • fortælle vores og andre studerendes erfaringer, så du slipper for at lære det på “den hårde måde”.

Darling Nikki (hen) og overfokusering

Historien er sand, men “Nikki” er et opdigtet navn. Nikki var en glad studerende, var meget social, havde posten som PR-ansvarlig i en IMCC-gruppe og arbejdede ved siden af studiet som stikker (blodprøvetager red.). Nikki havde nået det berygtede 3. semester på medicinstudiet og så frem til at skulle lære om anatomi og embryologi (udvikling af fosteret red.). Til at starte med gik det hele godt for Nikki, som var glad for undervisningen, forberedte sig inden timerne og hver dag sad på læsesalen og læste. Ved siden af studiet passede hen sin post som PR-ansvarlig i IMCC-gruppen, hen var glad for arbejdet som “stikker”, så vennerne og spillede lidt tennis hver uge. Nogle uger inde i semestret stoppede Nicki pludselig med at komme til månedsmøderne i IMCC-gruppen. Nicki svarede ikke længere på beskeder hverken over mail eller telefon. Flere uger gik uden svar, indtil Nikki en dag ringede til den lokale leder af gruppen, for nu kunne hen ikke overskue at være PR-ansvarlig mere. Hen havde for travlt med studiet, så ikke længere veninderne, havde ikke tid til at spille tennis og havde flere gange meldt sig syg på arbejde, fordi hen ikke kunne overskue det. Studiemæssigt gik det også dårligt. Hen sad på læsesalen hver aften til kl. 21-22 og mødte ind næste morgen kl. 8 – men stoffet sad ikke fast, og pensum var uoverskueligt stort.
Nikki var ked af det og følte sig stresset – hvad var gået galt?

Overfokusering: Optimering af én enkelt del af helheden på bekostning af helhedens andre dele med nettoresultatet, at helheden bliver dårligere.

Konklusion: Nikki havde overfokuseret på studiet med den konsekvens, at hun fokuserede alt for lidt på essentielle områder af sit liv med den konsekvens, at hen mistrivedes til sidst. Alle de ting der gjorde Nikki glad og gav Nikki energi – kaffe med veninderne, sport, frivilligt arbejde – var blevet skåret fra, for at hen kunne dedikere al tid og energi til studiet. Resultatet blev stress og udbrændthed. Paradoksalt blev det netop også studiet som ikke fungerede, selvom Nikki brugte al sin tid på det.

Øvelser

Med udgangspunkt i øvelserne “Pizza of Life” eller “Batteriet” kan du undgå overfokusering og mistrivsel ved at være afklaret omkring, hvad der giver dig energi, og hvilke ting du har brug for at have i dit liv, for at du er glad og ikke føler dig stresset.

Batteriet

Skriv de ting ned som henholdsvis dræner din energi og giver dig energi. Hav listen ved hånden i eksamensperioden eller hiv den frem, hvis du synes, hverdagen går dig imod – husker du at gøre de ting, der lader dig op? Sker det for ofte, at du svarer på mails, tager til undervisning, som du ikke gider, eller andet der dræner dig for energi?

Pizza of life

Tegn en cirkel som den på billedet nedenfor og opdel den i “slices”. Hvert slice repræsenterer et område af dit liv for eksempel forhold eller studie (måske endda pepperoni). Du kan variere størrelsen på hvert slice, alt efter hvor vigtigt det pågældende område er i dit liv. Hvis karriere er meget vigtigt ift. forhold eller omvendt, skal det slice være større. Opdel nu hvert slice i 10 lige store stykker fra midten og ud mod periferien. Prøv at angiv hvor tilfreds du er med hvert slice fra 1-10 (ved at sætte en streg) og endnu vigtigere sæt en minimumskarakter for, hvor lavt det pågældende område må ligge, før det går ud over din trivsel. Du kan for eksempel vurdere, at din økonomi måske ikke er 10 men 7 lige nu, og at så længe den er over 5, er det ikke noget, som vil påvirke dig. Øvelsen kan virke banal – men prøv at lave den og tage den frem i for eksempel din eksamensperiode – har din score 1-10 på hvert slice ændret sig? Er du ved at falde i “overfokuseringsfælden”, hvor du bruger al energi på studiet og er for eksempel slicet “venner” eller “forhold” ved at lide for meget under det?