Pusterummet

Pusterummet

Pusterummet er en frivillig organisation, der drives af medicinstuderende fra Københavns Universitet. Der ses en udvikling blandt studerende, hvor passion og fordybelse erstattes af stress, præstationsangst og et stadigt højere forventningspres. Deres vision er at finde bæredygtige måder hvorpå de, i samarbejde med andre studerende, kan forebygge stress og forbedre den sociale og mentale sundhed blandt studerende på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Både rapporter fra Analyse & Tal og fra Københavns Universitet viser, at stress er et meget udbredt fænomen blandt studerende. Ikke kun i eksamensperioder, men også i dagligdagen, hvor det kan komme til udtryk både fysisk og psykisk. Pusterummet vil derfor gå i front og italesætte de sociale og mentale udfordringer, som mange studerende oplever, og som kan føre til stress. Deres indsats er bygget op omkring tre rammer: De fysiske rammer, de mentale rammer og de sociale rammer. Inden for disse tre rammer har de planlagt mange forskellige projekter: 

1) Fysiske rammer

Oplysning

Skabe mere opmærksomhed via bedre oplysning. Dette skal sikre at de studerende let tilgængeligt kan opnå relevant viden om mulighed for hjælp og tilbud vedrørende forskellige udfordringer i studietiden, herunder håndtering og forebyggelse af stress.

Studiemiljø

Etablering og indretning af et fysisk ”Pusterum” på Panum Instituttet. Rummet fungerer som et hvilerum/stillerum, der opfordrer til ro og afslapning, som de studerende kan benytte, hvis de netop har brug for et pusterum i hverdagen. Derudover skabes der et mere imødekommende studiemiljø vha. gratis ørepropper. Du kan finde rummet (15.2.05 og 15.2.07) op på vandregangen (opgang 15, 1. sal). 

2) Mentale rammer

Mentorordning

Fortsættelse af mentorordning, der har kørt som pilotprojekt i efteråret 2016 og foråret 2017, hvor 140 bachelorstuderende indtil videre har fået en mentor. Mentorordningen skal give muligheden for at etablere et trygt netværk, hvor man får et fortroligt rum til at italesætte sociale og mentale udfordringer på studiet. Dette faciliteres af en uddannet mentor på et højere semestertrin.

Temaaften

Afholdelse af en temaaften med spændende oplægsholdere hvert semester, der sætter fokus på forebyggelse af stress og mental sundhed blandt studerende.

3) Sociale rammer

Alkoholfri torsdagscafé

Afholdelse af 6 alkoholfri torsdagscaféer årligt. Torsdagscaféerne skal fungere som et gratis studentersocialt tilbud, hvor man kan koble af, drikke kaffe, spille spil og møde nye mennesker. Vi vil gerne være med til at skabe et studiemiljø, hvor de sociale rammer er i højsædet, så det bliver mere tilgængeligt for de studerende at være en del af et fællesskab og føle tilknytning til campus. Fremover ønsker vi at starte flere initiativer, der kan være med til at forebygge stress og øge de studerendes sociale og mentale sundhed, men disse skal udvikles i samarbejde med jer, de studerende.

Læs mere her