Da oplysninger om semestrene løbende ændres, vil vi opfordre til altid også at tjekke KUnet (selvom vi kan give jer en mere personlig beskrivelse her).

Semesteret generelt

Velkommen på fjerde semester. Den største forskel fra tredje semester er indlæringsformen. Selvom en del af de indre organers anatomi beskrives på fjerde semester, så er mængden af detaljer langt fra så stor, som på tredje. Til gengæld lægges der fokus på forståelse af fysiologien og bagvedliggende samarbejde mellem proteiner. På denne måde ligner semestret mere andet semester. Ligesom på andet semester, er fjerde semester også opdelt i to forløb.

I det første forløb ligger kurset medicinsk etik og filosofi. Dette er et mindre kursus, som varer semestrets første tre uger. Andet forløb indbefatter kursus i mave, tarm og lever, samt kursus i hjerte, kredsløb lunger.

 

Semestrets opbygning

I det følgende beskrives gode tips til semestrets forskellige fag. For en uddybende redegørelse for, hvad der forventes til hvert fag, henvises der til målbeskrivelsen på Københavns Universitets hjemmeside.

 

Hvis du vil se ECTS point for kurserne, målbeskrivelser for fagene og lignende, tryk her: KUnet – Kursusbeskrivelser https://kunet.ku.dk/studie/medicin-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Studieoversigt&topicId=2114f830-1823-4cda-8b5c-a489c1b8dd96#2114f830-1823-4cda-8b5c-a489c1b8dd96

      Første forløb: 

o  Kursus i medicinsk etik og filosofi: Omhandler medicinsk etik og metoder til analyse af videnskabelige artikler. Kurset er et mindre kursus, hvor der forekommer en obligatorisk opgave som diskuteres i grupper.

 

      Andet forløb:

o  Kursus i mave, tarm og lever: Faget omhandler de indre organers anatomi, samt deres fysiologiske egenskaber, primære funktioner, og de biokemiske processer, som foregår i hvert organ. Kursets anatomidel svarer meget til tredje semesters anatomi. Dog læner anatomien sig i højere grad op ad organernes udformning, innervation og karforsyning samt bughindens forløb frem for 3. semesters overvejende muskellære. Når du skal lære fysiologien, kan du gøre dig selv en stor tjeneste ved at fokusere på den overordnede forståelse, og således ikke prøve at lære alle enzymerne ved første gennemlæsning. Det er vigtigt at være en kritisk læser, da mange enzymer og signalmolekylers funktion ofte opgives som delvist uafklarede i litteraturen. For mange vil det være en fordel at tegne signalvejene igen og igen.

o  Ang. biokemidelen anbefaler vi, at du udprinter “main map”, som er et stort oversigtsark over den menneskelige metabolisme (stofskifte). Du bruger “main map” som et atlas ved siden af læsning af biokemibøgerne. “Main map” er tilladt ved eksamen, så gør dig selv en tjeneste og bliv gode venner med det. Find det på absalon eller i lamineret udgave på Panums bibliotek, hvor dette kan kopieres. Endvidere anbefales det at udprinte “Enzymes” – en oversigt over hvilke enzymer der katalyserer de forskellige reaktioner i den menneskelige metabolisme.

o  Kursus i hjerte, kredsløb og lunger: omhandler hjertet, lungerne og mediastinums (bindevævsrummet mellem lungerne) anatomi. Derudover skal du lære om respirationsfysiologi samt hjertets elektriske ledning og pumpefunktion. Når du skal lære om EKG’et, er det vigtigt at huske, at du ikke skal kunne identificere en lang række arytmier til eksamen. Du skal lære at forstå hjertets elektriske ledning samt de mest almindelige arytmier i hjertet. I respirationsfysiologien er et godt råd at lære forkortelserne for de forskellige lungevoluminer, som fx tidal volumen (TV), da disse ofte anvendes. Opgaveregning fra gamle eksamenssæt er meget anbefalelsesværdigt. Samme opgavetyper går igen i de forskellige sæt, hvorfor det er en god idé at være velkendt i disse. Herudover giver opgaveregningen en mere praktisk og bedre forståelse af teorien, især med hensyn til lungefysiologien.

o  Herudover indeholder kurset også energiomsætning. Energiomsætning er et fag, som mange studerende finder svært. Faget drejer sig om at give den studerende en basal forståelse af kroppens stofskifte, samt hvordan man kan regne på denne. Der afholdes både SAU og forelæsningstimer i faget. Lige som respirationsfysiologien på 4. semester og i høj grad nyrefysiologi på 5. semester, er energiomsætning et ”regnefag”. Du lærer det altså bedst ved at regne opgaver, igen og igen. Der findes et hæfte lavet af Aspiri – nogle finder det brugbart. Herudover laver Jens Juul-Holst et kompendium som ligger på Absalon, som er anbefalelsesværdigt, eftersom han laver eksamensspørgsmålene. Hvad end du vælger, så sørg for at regne så mange opgaver som muligt.

 

Obligatorisk undervisning

      Kursus i medicinsk etik og filosofi: Aflevering af en gruppe rapport. Gruppen består af 3-4 studerende.

      Kursus i mave, tarm og lever: Øvelsesforberedelse, øvelser og efterbehandlingstimer. Deltagelse heri er en forudsætning for godkendelse af øvelsesrapporter.

o  Biokemi: 

  • Regulatoriske mekanismer i det intermediære stofskifte

o  Fysiologi: 

  • FØ1: Epithelial transport i tarmepithel

      Kursus i hjerte, kredsløb og lunger: Øvelsesforberedelse, øvelser og efterbehandlingstimer. Deltagelse heri er en forudsætning for godkendelse af øvelsesrapporter.

o  Fysiologi:

  • FØ2: Kredsløbsregulering
  • FØ3: EKG og Doppler (ultralyd)
  • FØ4: Respirationens mekanik
  • EØ1: Øvelse i energiomsætning

 

Eksamen

Der er 3 eksaminer på semesteret. Foråret 2015 var første semester, hvor der afholdtes adskilte eksaminer i mave, tarm og lever samt hjerte, kredsløb og lunger. Tidligere var det en integreret eksamen. Ændringen tillader en mere fokuseret og bedre eksamenslæsning trods længere eksaminer. 

 

      Kursus i Medicinsk Etik og Filosofi: 3 timers skriftlig eksamen. 

Hjælpemidler: Trykte lærebog/ kompendier godkendte til faget.

      Kursus i mave, tarm og lever: 4 timers skriftlig eksamen. 

Hjælpemidler: metabolismeplancher, Documenta biochemica, Documenta physiologica, adgang til VIRMIK (virtuel mikroskopi). Metabolismeplancherne samt enzymoversigtet udleveres til eksamen.

 

      Kursus i hjerte, kredsløb og lunger: 4 timers skriftlig eksamen. 

Hjælpemidler: Metabolismeplancher, Documenta Biochemica, Documenta physiologica, adgang til VIRMIK (virtuel mikroskopi). Metabolismeplancherne samt enzymoversigtet udleveres til eksamen.

 

Gode råd til semestret generelt

Til begge store eksaminer anbefales på det kraftigste at kigge på tidligere eksamensopgaver forholdsvis tidligt på semestret. Især lungefysiologi og energiomsætning kræver øvelse i opgaveregning. Selvom du herved kan få en følelse af, at du ikke har særlig godt styr på stoffet, vil det samtidig give et indblik i formen af eksamensspørgsmålene og hvilke emner, der hyppigst optræder. Det vil give dig mulighed for at fokusere din læsning bedre og give dig mulighed for at komme ind i tankegangen til eksamensopgaverne.

Derudover er det fornuftigt at benytte stofskifteplanchen (Main Map), Documenta physiologica samt Documenta biochemica både under læsning, og når du laver eksamensopgaver. Således vænner du dig til, hvilke data der er tilgængelige til eksamen, samt hvor du finder hvad i dokumenterne. Stofskifteplanchen findes på læsesalen på Panum og findes på Absalon under kurset. Eksemplaret er til kopiering. De to Documentae findes på absalon.

Eksamensplanen kan findes på følgende link: Eksamensplaner https://sund.ku.dk/uddannelse/vejledning-information/eksamensplaner/medicin/