Charlotte Lott Dreiø Carlsen, Johanne Elmbæk Kassow, David Kocemba

Relevant kursus: Kursus i hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem

Semesterbrug: 3 sem. BA , 4. sem. BA og 5. sem. BA

Forlag: Munksgaard

Sprog: Dansk

Sideantal: 426

Udgave: 1

Udgivet: 2020

ISBN nr.: 9788762819474

Kompendiet er meget detaljeret, med både huskeregler, masser af illustrationer til at fremme overblikket samt ekstra forklaringer i bokse ved siden af kompendieteksten. 

Kompendiets stærkeste side er nok dets kraftige brug af farver og billeder til at beskrive led, sener etc. og den er derfor meget pædagogisk på trods af den høje detaljegrad. Illustrationerne er klare og med henvisende farver, der stemmer overens med farver i kompendieteksten ved siden af. Derved fåes nemt et overblik over en stor mængde af eksempelvis forskellige dele af Os temporale. 

Kompendiet er i samme serie som ‘Kompendium i makroskopisk anatomi – bevægeapparatet’ og derfor beskæftiger dette kompendium sig ikke med knogler og muskler og kun dele af kredsløbet og karsystemet. 

Kompendiet er forholdsvis pensumdækkende, da den er opbygget ud fra kapitlerne i Jensen et. al.s Hovedet, halsens og de indre organers anatomi 11. udgave. 

Alternativt kan STUDMED kompendiet Bevægeapparatet og hoved-halsens anatomi – et kompendium fra Munksgaard også anvendes, som er skrevet af studerende, hvis man ønsker et mere overordnet overblik uden for meget tekst og grafiske hjælpemidler. Dette er kortere og uden billedet, og fungerer mere som et opslagsværk.

Bedømmelse

Layout

Pædagogik

Detaljegrad